Skip to main content

Trung tâm Thông tin Glutamate Quốc tế (IGIS) cung cấp thông tin chính xác về bột ngọt (MSG).

Các thông tin IGIS đưa ra được căn cứ trên các bằng chứng khoa học để xác nhận tính an toàn và lợi ích của thành phần thực phẩm được sử dụng rộng rãi này.

Bột ngọt với tên viết tắt là MSG (monosodium glutamate) là một thành phần thực phẩm phổ biến, là dạng tinh khiết của glutamate, một trong những loại axit amin phổ biến nhất trong chế độ ăn của chúng ta. Axit amin là thành phần cấu tạo nên protein. Trên lưỡi có các thụ thể vị umami cho chất tạo vị là glutamate, cũng tương tự như vị ngọt, chua, mặn và đắng.

Khi bột ngọt được thêm vào thực phẩm, gia vị này mang đến và làm phong phú thêm vị umami của thực phẩm. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho bạn thông tin chính xác và cập nhật về glutamate và bột ngọt. Trang web cũng cung cấp những thông tin về khám phá ra vị umami và vị của glutamate, vai trò của glutamate trong thực phẩm và trong cơ thể chúng ta, cũng như những lợi ích dinh dưỡng của thành phần này. Ngoài ra bạn còn có thể tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp về bột ngọt.

IGIS được hỗ trợ bởi các tổ chức sau:

  • Australian Glutamate Information Service (Trung tâm Thông tin Glutamate của Úc)
  • Amino Acids Seasoning Alliance of Northeast Asia (Hiệp hội Gia vị Axit amin của Đông Bắc Á)
  • European Committee for Umami (Ủy ban Châu Âu về Umami)
  • Institute for Glutamate Sciences in South America (Viện Khoa học Glutamate Nam Mỹ)
  • Regional Committee for Glutamate Sciences — Southeast Asia (Ủy ban Khu vực về Khoa học Glutamate Đông Nam Á)
  • Taiwan Amino Acid Manufacturers Association (Hiệp hội các nhà Sản xuất Axit amin Đài Loan)
  • The Glutamate Association — United States (Hiệp hội Glutamate)