Skip to main content

Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế (IFIC) đã ban hành Tờ Thông tin về bột ngọt và mối liên hệ với vị umami. Tờ Thông tin có tựa đề “Bột ngọt (MSG): Từ A đến Umami.”

IFICLà một phần của Tờ Thông tin, IFIC liệt kê các “Sự thật ngắn gọn” sau đây về bột ngọt:

  • Quá trình lên men tự nhiên được sử dụng để sản xuất bột ngọt.
  • Bột ngọt được cấu thành từ natri và glutamate.
  • Bột ngọt chỉ chứa lượng natri bằng 1/3 so với muối ăn.
  • Glutamate và bột ngọt không chứa gluten (chất gây dị ứng).
  • Dựa trên các nghiên cứu khoa học và kết luận của nhiều cơ quan quản lý uy tín, bột ngọt là gia vị an toàn cho mục đích sử dụng dưới dạng gia vị.
  • Bột ngọt không phải là chất gây dị ứng, theo American College of Allergy, Asthma and Immunology (Đại học Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Hoa Kỳ).
  • Không có bằng chứng khoa học xác đáng cho sự tồn tại của “phản ứng nhạy cảm đối với bột ngọt”. Một số cá nhân đã báo cáo về các triệu chứng (tương tự như các triệu chứng dị ứng thực phẩm) sau khi dùng bột ngọt, nhưng không có nghiên cứu khoa học nào có thể chứng minh rõ ràng rằng việc tiêu thụ bột ngọt gây ra các triệu chứng này.

Tờ Thông Tin về bột ngọt của IFIC đã được Hiệp Hội Điều dưỡng Hoa Kỳ đánh giá tích cực. Tờ Thông tin đầy đủ có sẵn tại đây.